Clans

Elite RS

Elite RS

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
iCourtney iCourtney Owner 258,425,000 0 online Offline
Brandy Jane Brandy Jane Deputy Owner 16,350,806 0 online Offline
[#Q49EYY6FP] [#Q49EYY6FP] Deputy Owner 125,651 0 online Offline
Knections Knections Overseer 0 0 online Offline
[#DBIG9U55C] [#DBIG9U55C] Captain 14,853,520 131 online Offline
2C D 2C D Corporal 3,969,670 0 online Offline
Euro Tr4sh Euro Tr4sh Recruit 408,155 1 online Offline
Endariss Endariss Recruit 7,801,499 0 online Offline