Clans

Iron Elites

Iron Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
IronáStemman IronáStemman Owner 3,192,559,839 40 online Offline
M4C M4C Deputy Owner 2,631,391,406 185 online Offline
BHAV3SH BHAV3SH Deputy Owner 2,949,059,083 73 online Offline
Hard Stemman Hard Stemman Deputy Owner 178,601,890 0 online Offline
Ferreten Ferreten Overseer 1,467,074,977 15 online Offline
MráBurns MráBurns Overseer 1,468,871,608 82 online Offline
Adult Adult Coordinator 21,193,521 0 online Offline
mecha uli mecha uli Organiser 2,857,020,741 40 online Offline
PatrickOnly PatrickOnly Organiser 2,127,550,054 14 online Offline
TheáIrony TheáIrony Organiser 1,605,118,732 6 online Offline
Tetsu Kurisu Tetsu Kurisu Organiser 174,962,061 0 online Offline
SalvageáVolk SalvageáVolk Organiser 2,772,224,840 7 online Offline
smilyslug42 smilyslug42 Organiser 2,016,552,019 48 online Offline
Misused Misused Organiser 980,204,166 9 online Offline
Syláver Syláver Organiser 17,800,787 0 online Offline