Clans

Iron Elites

Iron Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
IronáStemman IronáStemman Owner 3,192,685,903 40 online Offline
M4C M4C Deputy Owner 2,636,114,067 185 online RS 49
BHAV3SH BHAV3SH Deputy Owner 2,953,910,313 73 online Offline
Hard Stemman Hard Stemman Deputy Owner 178,601,890 0 online Offline
Ferreten Ferreten Overseer 1,467,074,977 15 online Offline
MráBurns MráBurns Overseer 1,468,871,608 82 online Offline
Adult Adult Coordinator 21,193,521 0 online Offline
mecha uli mecha uli Organiser 2,861,113,385 40 online Offline
PatrickOnly PatrickOnly Organiser 2,127,550,054 14 online Offline
TheáIrony TheáIrony Organiser 1,605,293,804 6 online Offline
Tetsu Kurisu Tetsu Kurisu Organiser 174,962,061 0 online Offline
SalvageáVolk SalvageáVolk Organiser 2,774,438,645 7 online Offline
smilyslug42 smilyslug42 Organiser 2,024,811,255 48 online Offline
Misused Misused Organiser 980,204,166 9 online Offline
Syláver Syláver Organiser 17,800,787 0 online Offline
lC4 lC4 Admin 485,866,111 0 online Offline
Red Ninja3 Red Ninja3 Admin 246,629,112 1 online Offline
DrygoreMace DrygoreMace Admin 870,937,091 17 online Offline
Pardie Pardie Admin 1,236,013,414 1 online Offline
Toopy Toopy Admin 854,698,091 2 online Offline
TalláBrit TalláBrit Admin 1,460,339,832 30 online Offline
Nakaiya Nakaiya Admin 1,294,468,578 0 online Offline
Homeslave Homeslave Admin 478,448,817 0 online Offline
MráRedáDevil MráRedáDevil Admin 944,000,475 53 online Offline
Herren Herren Admin 1,689,125,665 1 online Offline
Dies et Nox Dies et Nox Admin 1,166,636,113 24 online Offline
SM4C SM4C Admin 490,203,495 0 online Offline
CommaGomma CommaGomma Admin 1,473,852,101 38 online Offline
DungBeatle DungBeatle Admin 433,972,819 170 online Offline
Holdtight Holdtight Admin 1,363,960,312 3 online Offline