Clans

Iron Elites

Iron Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
IronáStemman IronáStemman Owner 3,195,512,304 40 online Offline
M4C M4C Deputy Owner 2,685,811,405 185 online Offline
BHAV3SH BHAV3SH Deputy Owner 2,997,049,888 73 online Offline
Hard Stemman Hard Stemman Deputy Owner 178,601,890 0 online Offline
Ferreten Ferreten Overseer 1,467,074,977 15 online Offline
MráBurns MráBurns Overseer 1,585,262,928 82 online Offline
Adult Adult Coordinator 21,193,521 0 online Offline
mecha uli mecha uli Organiser 2,887,268,552 40 online Offline
PatrickOnly PatrickOnly Organiser 2,127,550,054 14 online RS 138
TheáIrony TheáIrony Organiser 1,616,701,288 6 online Offline
Tetsu Kurisu Tetsu Kurisu Organiser 174,962,061 0 online Offline
FungaláVolk FungaláVolk Organiser 2,832,923,512 7 online RS 76
smilyslug42 smilyslug42 Organiser 2,167,845,013 48 online RS 79
Misused Misused Organiser 992,092,229 9 online RS 49
Syláver Syláver Organiser 17,800,787 0 online Offline
lC4 lC4 Admin 488,981,487 0 online Offline
Red Ninja3 Red Ninja3 Admin 246,629,112 1 online Offline
DrygoreMace DrygoreMace Admin 870,937,091 17 online Offline
Pardie Pardie Admin 1,236,013,414 1 online Offline
Toopy Toopy Admin 854,698,091 2 online Offline
BipolaráMD BipolaráMD Admin 1,527,348,891 30 online Offline
Nakaiya Nakaiya Admin 1,294,468,578 0 online Offline
Homeslave Homeslave Admin 478,448,817 0 online Offline
MráRedáDevil MráRedáDevil Admin 944,000,475 53 online Offline
Herren Herren Admin 1,699,390,464 1 online Offline
Dies et Nox Dies et Nox Admin 1,238,895,095 24 online Offline
SM4C SM4C Admin 490,203,495 0 online Offline
CommaGomma CommaGomma Admin 1,502,150,638 38 online Offline
DungBeatle DungBeatle Admin 433,972,819 170 online Offline
Holdtight Holdtight Admin 1,369,144,482 3 online Offline
Rail Rail Admin 3,980,184,317 8 online Offline
ImáMráBurns ImáMráBurns Admin 715,739,585 0 online Offline
Lethandris Lethandris Admin 1,561,120,539 0 online Offline
imálevandl imálevandl General 1,063,972,208 12 online Offline
Greedálsland Greedálsland General 1,382,346,052 1 online Offline
ThaáDudeh ThaáDudeh General 1,146,901,128 65 online Offline
Zatlap Zatlap General 1,793,577,864 13 online Offline
IronKingButt IronKingButt General 1,247,143,509 65 online Offline
EddyáPet EddyáPet General 2,062,637,226 0 online Offline
litcháitsáfe litcháitsáfe General 2,223,723,973 0 online Offline
eye urn mahn eye urn mahn General 1,932,004,010 0 online Offline
MoistIron MoistIron General 1,409,311,900 1 online Offline
GavináA GavináA General 1,196,307,297 3 online Offline
tepelávork tepelávork General 2,575,270,862 48 online Offline
Haydnábtw Haydnábtw General 1,122,780,619 0 online Offline