Clans

Iron Elites

Iron Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
Rail Rail Admin 3,770,231,531 8 online Offline
JakeáIronXY JakeáIronXY General 3,551,453,908 0 online Offline
IronáStemman IronáStemman Owner 3,181,291,553 40 online Offline
BHAV3SH BHAV3SH Deputy Owner 2,940,527,254 73 online Offline
mecha uli mecha uli Organiser 2,846,264,188 40 online Offline
SalvageáVolk SalvageáVolk Organiser 2,760,980,179 7 online Offline
M4C M4C Deputy Owner 2,622,706,669 185 online Offline
PumpingFe PumpingFe General 2,599,768,100 103 online Offline
tepelávork tepelávork General 2,490,012,826 48 online RS 28
Lumbarbute Lumbarbute General 2,296,786,163 27 online Offline
Hellriot Hellriot General 2,225,493,480 4 online Offline
Ir0nTh0rn Ir0nTh0rn General 2,138,357,325 0 online RS 48
PatrickOnly PatrickOnly Organiser 2,127,550,054 14 online Offline
litcháitsáfe litcháitsáfe General 2,113,607,697 0 online Offline
smilyslug42 smilyslug42 Organiser 2,008,379,296 48 online Offline