Clans

Iron Elites

Iron Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
Rail Rail Admin 3,977,634,152 8 online Offline
JakeáIronXY JakeáIronXY General 3,778,990,685 0 online RS 44
IronáStemman IronáStemman Owner 3,195,512,304 40 online Offline
BHAV3SH BHAV3SH Deputy Owner 2,993,871,178 73 online Offline
mecha uli mecha uli Organiser 2,886,997,287 40 online Offline
FungaláVolk FungaláVolk Organiser 2,830,220,519 7 online RS 76
M4C M4C Deputy Owner 2,682,598,028 185 online Offline
PumpingFe PumpingFe General 2,620,646,267 103 online Offline
tepelávork tepelávork General 2,574,504,552 48 online RS 106
Lumbarbute Lumbarbute General 2,350,413,050 27 online RS 106
Hellriot Hellriot General 2,322,908,842 4 online Offline
Ir0nTh0rn Ir0nTh0rn General 2,238,282,992 0 online RS 79
litcháitsáfe litcháitsáfe General 2,220,301,480 0 online RS 28
smilyslug42 smilyslug42 Organiser 2,166,518,303 48 online Offline
PatrickOnly PatrickOnly Organiser 2,127,550,054 14 online Offline