Clans

Iron Elites

Iron Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
Rail Rail Admin 3,977,634,152 8 online Offline
JakeáIronXY JakeáIronXY General 3,783,121,817 0 online Offline
IronáStemman IronáStemman Owner 3,195,512,304 40 online Offline
BHAV3SH BHAV3SH Deputy Owner 2,993,871,178 73 online Offline
mecha uli mecha uli Organiser 2,886,997,287 40 online Offline
FungaláVolk FungaláVolk Organiser 2,830,220,519 7 online RS 76
M4C M4C Deputy Owner 2,682,598,028 185 online Offline
PumpingFe PumpingFe General 2,620,646,267 103 online Offline
tepelávork tepelávork General 2,574,504,552 48 online RS 106
Lumbarbute Lumbarbute General 2,350,443,250 27 online RS 106
Hellriot Hellriot General 2,322,922,401 4 online Offline
Ir0nTh0rn Ir0nTh0rn General 2,238,418,838 0 online RS 79
litcháitsáfe litcháitsáfe General 2,220,318,190 0 online RS 36
smilyslug42 smilyslug42 Organiser 2,166,735,467 48 online Offline
PatrickOnly PatrickOnly Organiser 2,127,550,054 14 online Offline
RmQ RmQ General 2,124,991,702 0 online Offline
EddyáPet EddyáPet General 2,059,436,714 0 online Offline
Aey Aey General 2,041,862,345 0 online Offline
eye urn mahn eye urn mahn General 1,931,703,334 0 online Offline
DNF DNF General 1,912,290,163 105 online Offline
Velwyn Velwyn General 1,911,298,597 0 online Offline
IronDevid IronDevid General 1,893,894,564 4 online RS 36
Tapuzi Jr Tapuzi Jr General 1,883,943,595 19 online Offline
DIYáSoloáRS DIYáSoloáRS General 1,811,083,388 43 online Offline
Zatlap Zatlap General 1,793,525,589 13 online Offline
EáSáC EáSáC General 1,792,689,987 0 online Offline
DartáGhost DartáGhost General 1,785,657,583 1 online Offline
Adamant Adamant General 1,785,291,414 0 online Offline
R0áN R0áN General 1,760,239,375 14 online RS 118
UnusualáIron UnusualáIron General 1,714,892,863 37 online Offline
Herren Herren Admin 1,698,788,415 1 online Offline
Leavany Leavany General 1,660,182,456 96 online Offline
Valhall Valhall General 1,653,945,224 39 online Offline
TheáIrony TheáIrony Organiser 1,616,701,288 6 online Offline
VitalityáPot VitalityáPot General 1,597,843,129 11 online Offline
MráBurns MráBurns Overseer 1,581,479,523 82 online Offline
Maxscape Maxscape General 1,570,028,608 0 online Offline
UberMouse UberMouse General 1,565,072,089 0 online Online
Lethandris Lethandris Admin 1,559,323,893 0 online Offline
BipolaráMD BipolaráMD Admin 1,523,435,338 30 online Offline
CommaGomma CommaGomma Admin 1,502,007,284 38 online Offline
Jeffersoenio Jeffersoenio General 1,477,576,217 0 online Offline
Stijn Stijn General 1,474,079,401 29 online Offline
Ferreten Ferreten Overseer 1,467,074,977 15 online Offline
IronForaxy IronForaxy General 1,464,457,238 0 online Offline