Clans

Iron Elites

Iron Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
IronáStemman IronáStemman Owner 3,195,512,304 40 online Offline
M4C M4C Deputy Owner 2,682,598,028 185 online Offline
BHAV3SH BHAV3SH Deputy Owner 2,993,871,178 73 online Offline
Hard Stemman Hard Stemman Deputy Owner 178,601,890 0 online Offline
Ferreten Ferreten Overseer 1,467,074,977 15 online Offline
MráBurns MráBurns Overseer 1,581,479,523 82 online Offline
Adult Adult Coordinator 21,193,521 0 online Offline
mecha uli mecha uli Organiser 2,886,997,287 40 online Offline
PatrickOnly PatrickOnly Organiser 2,127,550,054 14 online Offline
TheáIrony TheáIrony Organiser 1,616,701,288 6 online Offline
Tetsu Kurisu Tetsu Kurisu Organiser 174,962,061 0 online Offline
FungaláVolk FungaláVolk Organiser 2,830,220,519 7 online RS 76
smilyslug42 smilyslug42 Organiser 2,166,518,303 48 online Offline
Misused Misused Organiser 986,930,071 9 online Offline
Syláver Syláver Organiser 17,800,787 0 online Offline