Clans

Novus Ordo

Novus Ordo

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
[#OX1LPQCB7] [#OX1LPQCB7] Owner 322,412 4 online Offline
lilbump13 lilbump13 Deputy Owner 1,742,190 0 online Offline
[#LRX09R7VE] [#LRX09R7VE] Sergeant 783,696 0 online Offline
[#H329QTCKL] [#H329QTCKL] Corporal 24,298 0 online Offline
[#XNI9XDDVR] [#XNI9XDDVR] Recruit 239,889 0 online Offline
SneakyKazuki SneakyKazuki Recruit 592,380 0 online Offline
[#23C7I7Q7C] [#23C7I7Q7C] Recruit 276 0 online Offline
[#2TB2ALFRX] [#2TB2ALFRX] Recruit 46 0 online Offline
cw79s0okhs0 cw79s0okhs0 Recruit 37,148 4 online Offline
[#GXN34U8N3] [#GXN34U8N3] Recruit 0 0 online Offline
[#L2LMGFBAQ] [#L2LMGFBAQ] Recruit 0 0 online Offline
Ranzloo Ranzloo Recruit 185,540 0 online Offline
cnrdvy cnrdvy Recruit 43,616 0 online Offline
[#CWWVZK440] [#CWWVZK440] Recruit 157,082 0 online Offline
[#E74J5XKBC] [#E74J5XKBC] Recruit 4,002 0 online Offline
[#HPCOT4FKA] [#HPCOT4FKA] Recruit 600,396 0 online Offline
[#CLYA503VV] [#CLYA503VV] Recruit 45,599 0 online Offline
[#R0Y6NEWNR] [#R0Y6NEWNR] Recruit 0 0 online Offline
[#420UQO1N6] [#420UQO1N6] Recruit 19 0 online Offline
[#25H53F1OA] [#25H53F1OA] Recruit 2,944 0 online Offline
[#OQAZGQ9W9] [#OQAZGQ9W9] Recruit 0 0 online Offline
[#EUGGGZX9N] [#EUGGGZX9N] Recruit 3,798 0 online Offline
[#VFDS30MNK] [#VFDS30MNK] Recruit 217,446 0 online Offline
[#MZMFP5WIW] [#MZMFP5WIW] Recruit 51,135 1 online Offline
[#M46YKNAUU] [#M46YKNAUU] Recruit 7,812 0 online Offline
[#S97OS036F] [#S97OS036F] Recruit 7,941 0 online Offline
Primal Dusk Primal Dusk Recruit 414,592 0 online Offline
[#L5Z543Z3X] [#L5Z543Z3X] Recruit 566,596 0 online Offline
[#P9XF52KUW] [#P9XF52KUW] Recruit 5,272 0 online Offline
[#P35YUPBVA] [#P35YUPBVA] Recruit 9,498 0 online Offline
Black Cyph3r Black Cyph3r Recruit 26 0 online Offline
[#UZ5VN002U] [#UZ5VN002U] Recruit 0 0 online Offline
[#I4N7MQQEH] [#I4N7MQQEH] Recruit 3,329 0 online Offline
cdubbzy cdubbzy Recruit 2,162 0 online Offline
MYZOMBIESELF MYZOMBIESELF Recruit 1,891,674 0 online Offline
[#2ASWIY5TP] [#2ASWIY5TP] Recruit 21,567 0 online Offline
[#YLUP1J2FU] [#YLUP1J2FU] Recruit 50,931 0 online Offline
rsgjhu625 rsgjhu625 Recruit 154,745 0 online Offline
scrotamizer scrotamizer Recruit 5,155,884 229 online Offline
Milkeruchan Milkeruchan Recruit 0 0 online Offline
JustáAáSpud JustáAáSpud Recruit 21,902 1 online Offline
[#0FJQBIB9U] [#0FJQBIB9U] Recruit 31,642 0 online Offline
00 NEXEN 00 00 NEXEN 00 Recruit 5,357 0 online Offline
[#TASCR8SSD] [#TASCR8SSD] Recruit 4,054 0 online Offline
[#UX54EVV5L] [#UX54EVV5L] Recruit 145,981 0 online Offline