Clans

Mini Elites

Mini Elites

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
Ice Meppo Ice Meppo Owner 585,446 62 online Offline
Suck 7 Suck 7 Admin 26,118 4 online Offline
[#QVGH5XV8Z] [#QVGH5XV8Z] Lieutenant 125,407 0 online Offline
[#G1W78LCCK] [#G1W78LCCK] Lieutenant 28,684 2 online Offline
[#8MF084WI6] [#8MF084WI6] Lieutenant 13,163 0 online Offline
[#J33H4D10O] [#J33H4D10O] Lieutenant 106,122 0 online Offline
[#L89IKLEI5] [#L89IKLEI5] Lieutenant 36,784 0 online Offline
[#XPBZPD0EU] [#XPBZPD0EU] Lieutenant 28,395 16 online Offline