Clans

White Blades

White Blades

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
[#W4MS5IAG1] [#W4MS5IAG1] Owner 5,456 0 online Offline
[#D5F9MQSQH] [#D5F9MQSQH] General 4,112 0 online Offline
htedhb htedhb General 2,199 0 online Offline
Louisnut Louisnut Captain 263,527 0 online Offline
Lord Jimaah Lord Jimaah Captain 29,879 0 online Offline
[#ZG985YL6V] [#ZG985YL6V] Captain 7,524 0 online Offline
[#IIKGW00D7] [#IIKGW00D7] Lieutenant 536 0 online Offline
[#AF1YMH41J] [#AF1YMH41J] Recruit 289 0 online Offline
[#Q3CXPJPAX] [#Q3CXPJPAX] Recruit 248 0 online Offline
[#4WP5MOVEZ] [#4WP5MOVEZ] Recruit 264 0 online Offline
[#JCD9PKNBY] [#JCD9PKNBY] Recruit 0 0 online Offline
[#VJCPXUB8K] [#VJCPXUB8K] Recruit 0 0 online Offline
[#UPBPHCW2S] [#UPBPHCW2S] Recruit 2,494 0 online Offline
[#D75S82YPS] [#D75S82YPS] Recruit 30,983 0 online Offline
Sunderland22 Sunderland22 Recruit 962,022 0 online Offline